City Council - Minutes All Archives

May 6, 2019 May 6, 2019
May 6, 2019 Special May 6, 2019 Special
April 22, 2019 Special April 22, 2019 Special
April 15, 2019 April 15, 2019
April 1, 2019 April 1, 2019
March 18, 2019 March 18, 2019
March 4, 2019 March 4, 2019
February 19, 2019 CIC February 19, 2019 CIC
February 19, 2019 February 19, 2019
February 4, 2019 February 4, 2019
January 22, 2019 January 22, 2019
January 7, 2019 January 7, 2019
December 17, 2018 December 17, 2018
December 3, 2018 December 3, 2018
November 19, 2018 November 19, 2018
November 5, 2018 November 5, 2018
October 15, 2018 October 15, 2018
October 1, 2018 October 1, 2018
September 17, 2018 September 17, 2018
August 20, 2018 August 20, 2018
August 6, 2018 August 6, 2018
August 2, 2018 Special August 2, 2018 Special
July 16, 2018 July 16, 2018
July 2, 2018 July 2, 2018
June 18, 2018 June 18, 2018
June 4, 2018 June 4, 2018
May 21, 2018 May 21, 2018
May 16, 2018 Special May 16, 2018 Special
May 7, 2018 May 7, 2018
April 16, 2018 April 16, 2018
April 2, 2018 April 2, 2018
March 19, 2018 March 19, 2018
March 5, 2018 March 5, 2018
February 20, 2018 February 20, 2018
February 5, 2018 CIC February 5, 2018 CIC
February 5, 2018 February 5, 2018
January 30, 2018 January 30, 2018
January 29, 2018 January 29, 2018
January 16, 2018 January 16, 2018
December 18, 2017 December 18, 2017
December 4, 2017 December 4, 2017
November 20, 2017 November 20, 2017
November 6, 2017 November 6, 2017
October 16, 2017 October 16, 2017
October 2, 2017 October 2, 2017
September 18, 2017 September 18, 2017
August 28, 2017 Special August 28, 2017 Special
August 21, 2017 August 21, 2017
August 14, 2017 Special August 14, 2017 Special
August 7, 2017 August 7, 2017
July 19, 2017 Special July 19, 2017 Special
July 17, 2017 July 17, 2017
July 5, 2017 July 5, 2017
June 19, 2017 June 19, 2017
June 5, 2017 June 5, 2017
May 15, 2017 May 15, 2017
May 1, 2017 May 1, 2017
April 17, 2017 April 17, 2017
April 3, 2017 April 3, 2017
March 20, 2017 March 20, 2017
March 6, 2017 March 6, 2017
February 21, 2017 February 21, 2017
February 6, 2017 CIC February 6, 2017 CIC
February 6, 2017 February 6, 2017
January 17, 2017 January 17, 2017
December 29, 2016 December 29, 2016
December 19, 2016 December 19, 2016
December 5, 2016 December 5, 2016
November 21, 2016 November 21, 2016
November 7, 2016 November 7, 2016
October 17, 2016 October 17, 2016
October 4, 2016 October 4, 2016
September 19, 2016 September 19, 2016
August 15, 2016 August 15, 2016
August 1, 2016 August 1, 2016
July 18, 2016 July 18, 2016
July 5, 2016 July 5, 2016
June 20, 2016 June 20, 2016
June 6, 2016 June 6, 2016
May 24, 2016 Special May 24, 2016 Special
May 16, 2016 May 16, 2016
May 2, 2016 May 2, 2016
April 18, 2016 April 18, 2016
April 4, 2016 April 4, 2016
March 21, 2016 March 21, 2016
March 7, 2016 March 7, 2016
March 2, 2016 Special March 2, 2016 Special
February 16, 2016 February 16, 2016
February 1, 2016 CIC February 1, 2016 CIC
February 1, 2016 February 1, 2016
January 19, 2016 January 19, 2016
December 30, 2015 Special December 30, 2015 Special
December 21, 2015 December 21, 2015
December 7, 2015 December 7, 2015
November 16, 2015 November 16, 2015
November 2, 2015 November 2, 2015
October 19, 2015 October 19, 2015
October 5, 2015 October 5, 2015
September 21, 2015 September 21, 2015
September 8, 2015 September 8, 2015
August 17, 2015 August 17, 2015
July 20, 2015 July 20, 2015
July 6, 2015 July 6, 2015
June 15, 2015 June 15, 2015
June 1, 2015 June 1, 2015
May 18, 2015 May 18, 2015
May 13, 2015 Special May 13, 2015 Special
May 4, 2015 May 4, 2015
April 20, 2015 April 20, 2015
April 6, 2015 April 6, 2015
March 16, 2015 March 16, 2015
March 5, 2015 Special March 5, 2015 Special
March 2, 2015 March 2, 2015
February 18, 2015 February 18, 2015
February 2, 2015 February 2, 2015
February 2, 2015 CIC February 2, 2015 CIC
January 20, 2015 January 20, 2015
December 15, 2014 December 15, 2014
December 1, 2014 December 1, 2014
November 17, 2014 November 17, 2014
November 3, 2014 November 3, 2014
October 20, 2014 October 20, 2014
October 6, 2014 October 6, 2014
September 24, 2014 Special September 24, 2014 Special
September 15, 2014 September 15, 2014
August 18, 2014 August 18, 2014
August 4, 2014 August 4, 2014
July 21, 2014 July 21, 2014
July 7, 2014 July 7, 2014
June 16, 2014 June 16, 2014
June 2, 2014 June 2, 2014
May 19, 2014 May 19, 2014
May 5, 2014 May 5, 2014
April 21, 2014 April 21, 2014
April 7, 2014 April 7, 2014
March 17, 2014 March 17, 2014
March 3, 2014 March 3, 2014
February 18, 2014 February 18, 2014
February 3, 2014 CIC February 3, 2014 CIC
February 3, 2014 February 3, 2014
January 27, 2014 Special January 27, 2014 Special
January 21, 2014 January 21, 2014
January 6, 2014 January 6, 2014
December 19, 2013 Special December 19, 2013 Special
December 16, 2013 December 16, 2013
December 16, 2013 Special December 16, 2013 Special
December 12, 2013 Special December 12, 2013 Special
December 5, 2013 Special December 5, 2013 Special
December 2, 2013 December 2, 2013
November 18, 2013 November 18, 2013
November 4, 2013 November 4, 2013
October 21, 2013 October 21, 2013
October 7, 2013 October 7, 2013
September 16, 2013 September 16, 2013
August 19, 2013 August 19, 2013
August 5, 2013 August 5, 2013
July 15, 2013 July 15, 2013
July 1, 2013 July 1, 2013
June 17, 2013 June 17, 2013
June 3, 2013 June 3, 2013
May 20, 2013 May 20, 2013
May 6, 2013 May 6, 2013
April 15, 2013 April 15, 2013
April 1, 2013 April 1, 2013
March 18, 2013 March 18, 2013
March 4, 2013 March 4, 2013
February 19, 2013 February 19, 2013
February 4, 2013 February 4, 2013
February 4, 2013 CIC February 4, 2013 CIC
January 22, 2013 January 22, 2013
January 7, 2013 January 7, 2013
December 17, 2012 December 17, 2012
December 3, 2012 December 3, 2012
November 19, 2012 November 19, 2012
November 5, 2012 November 5, 2012
October 30, 2012 Special October 30, 2012 Special
October 15, 2012 October 15, 2012
October 1, 2012 October 1, 2012
September 19, 2012 September 19, 2012
September 4, 2012 September 4, 2012
August 20, 2012 August 20, 2012
August 15, 2012 Special August 15, 2012 Special
July 16, 2012 July 16, 2012
June 25, 2012 Special June 25, 2012 Special
June 18, 2012 June 18, 2012
June 4, 2012 June 4, 2012
May 21, 2012 May 21, 2012
May 7, 2012 May 7, 2012
April 16, 2012 April 16, 2012
April 2, 2012 April 2, 2012
March 19, 2012 March 19, 2012
March 5, 2012 March 5, 2012
February 21, 2012 February 21, 2012
February 6, 2012 CIC February 6, 2012 CIC
February 6, 2012 February 6, 2012
January 17, 2012 January 17, 2012
January 9, 2012 Special January 9, 2012 Special
December 19, 2011 December 19, 2011
December 8, 2011 Special December 8, 2011 Special
December 5, 2011 December 5, 2011
November 21, 2011 November 21, 2011
November 7, 2011 November 7, 2011
October 17, 2011 October 17, 2011
October 3, 2011 October 3, 2011
September 19, 2011 September 19, 2011
September 7, 2011 September 7, 2011
August 30, 2011 Special August 30, 2011 Special
August 15, 2011 August 15, 2011
August 1, 2011 August 1, 2011
August 1, 2011 Special August 1, 2011 Special
July 18, 2011 July 18, 2011
April 16, 2012 April 16, 2012
June 20, 2011 June 20, 2011
City Council Minutes July
June 6, 2011 June 6, 2011
City Council Minutes June
May 2, 2011 May 2, 2011
Solon City Council Meeting
April 13, 2011 April 13, 2011
Special Council Meeting
April 4, 2011 April 4, 2011
March 21, 2011 March 21, 2011
March 18, 2011 March 18, 2011
March 7, 2011 March 7, 2011
February 15, 2011 February 15, 2011
February 1, 2011 February 1, 2011
February 1, 2011 CIC February 1, 2011 CIC
January 27, 2011 January 27, 2011
January 24, 2011 January 24, 2011
January 18, 2011 January 18, 2011
January 3, 2011 January 3, 2011
December 20, 2010 December 20, 2010
December 6, 2010 December 6, 2010
November 15, 2010 November 15, 2010
November 3, 2010 November 3, 2010
November 1, 2010 November 1, 2010
October 18, 2010 October 18, 2010
October 14, 2010 October 14, 2010
October 4, 2010 October 4, 2010
September 20, 2010 September 20, 2010
September 13, 2010 September 13, 2010
August 2, 2010 August 2, 2010
July 19, 2010 July 19, 2010
July 12, 2010 July 12, 2010
June 21, 2010 June 21, 2010
June 7, 2010 June 7, 2010
May 17,2010 May 17,2010
May 3, 2010 May 3, 2010
April 19, 2010 April 19, 2010
April 5, 2010 April 5, 2010
March 31, 2010 March 31, 2010
March 22, 2010 March 22, 2010
March 15, 2010 March 15, 2010
March 1, 2010 March 1, 2010
February 16, 2010 February 16, 2010
February 1, 2010 February 1, 2010
January 19, 2010 January 19, 2010
January 4, 2010 January 4, 2010